YÖK’te yeni dönem ve vakıf üniversiteleri

9 Ocak 2015

Malumunuz Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç 11 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başkanlığa atanmıştı. YÖK üyeliğindeki yaklaşık 10 yıllık tecrübesiyle, yükseköğretimin sorunları hakkında en bilgili YÖK üyesi konumundaki Prof. Saraç’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisi bu göreve gelmeden önce de YÖK içerisinde en aktif üyelerden biriydi. Hem üniversitelerin hem de bizatihi [...]

Yükseköğretimde merkeziyetçi yaklaşım azaltılmalı

9 Ocak 2015

Yakin zamanda yükseköğretim kurulu başkanlığına atanan prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yükseköğretm si̇steminin başlıca sorununun lokal problemleri̇n özerk bir şekilde çözülmesi yerine merkezi̇yetçi yaklaşımdan çözüm beklenmesi olduğunu söylüyor.

Üniversitelerin girdisi değil çıktısı da ölçülsün

9 Ocak 2015

Üniversiteler Türkiye’de sadece giriş aşamasında gelen öğrencilerin başarısına göre değerlendiriliyor. Eğer mezunların veya öğrenci̇leri̇n geli̇şi̇mlerinin ölçüleceği bir sınav sistemi oluşturulursa çıktı da ölçülmüş olur. Peki bu nasıl sağlanır?

Vakıf üniversiteleri yeni YÖK Başkanı ile buluştu

9 Ocak 2015

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Vakıf Üniversitelerinin Mütevelli Heyet Başkanları ile, 23 Aralık 2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Uluslararası öğrenci alımında hedef 100 bin

9 Ocak 2015

Türk üni̇versi̇teleri̇ başta bölge ülkeleri̇ olmak üzere yurt dışından öğrenci̇ çekmede bazı sorunlar yaşasa da yapılan çalışmalarla her geçen gün daha çok uluslararası öğrenci̇ almaya hazırlanıyor. 2015 Yılı sonu i̇ti̇bari̇yle i̇se 100 bi̇n yabancı öğrenci̇ hedefleni̇yor.

Sağlık ile ilgili her alanda “en iyi”yi hedefliyor

9 Ocak 2015

Türkiye’nin en kapsamlı tematik üniversitelerinden biri olan Acıbadem Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, insan sağlığı ile ilgili tüm konularda “en iyi” olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Vakıf üniversiteleri sınırlarını aşıyor

9 Ocak 2015

Her geçen yıl artan sayıları ve yükseköğreti̇mde oynadıkları rol i̇le varlıklarını güçlendi̇rmeye devam eden vakıf üni̇versi̇teleri̇, kuruldukları i̇lleri̇n dışına çıkıyor ve o i̇llerde bulunan üni̇versi̇telerle i̇şbi̇rli̇ği̇ yaparak yeni̇ programlar açıyor.

Üniversite Haberleri Ocak 2015

9 Ocak 2015

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ International Medical University ile işbirliği Acıbadem Üniversitesi ve International Medical University (IMU) ile akademik işbirliği protokolü imzalandı. Malezya’nın ilk özel üniversitesi olan ve uluslararası anlamda birçok üniversiteyle işbirlikleri gerçekleştiren International

Yükseköğretimde fırsat eşitliğini vakıf üniversiteleri sağlıyor

16 Ekim 2014

Türkiye’de üniversitede lisans eğitimi almış olmak bir birey için geleceğini belirleyen en önemli unsurdur.

En yenilikçi 10 üniversitenin beşi vakıf

16 Ekim 2014

TÜBİTAK’ın 2012 yılından bu yana yayınladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne giren “En Girişimci ve Yenilikçi 10 Üniversite”nin beşi vakıf üniversitesi.