EDU SUMMIT 3 yaşında

15 Nisan 2016

Vakıf Üniversiteler Birliği’nde yönetimde olduğumuz son 6 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz en önemli faaliyetleri sorarsanız; ilk üç sırada sayacağım faaliyetler arasında şüphesiz ki EDU SUMMIT gelir.

Vakıf üniversitelerinin yükseköğretimdeki payı artıyor

15 Nisan 2016

Vakıf üniversitelerinin yükseköğretimdeki payı artıyor. 2010 yılında yükseköğretimdeki payı yüzde 11 olan vakıf üniversiteleri, bu oranı yüzde 19′a yükseltti.

Üniversitelerde ihtisaslaşma dönemi

15 Nisan 2016

YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre üniversiteler iyi oldukları alanda ihtisaslaşacak.

Mesleki eğitimin çıtası yükseliyor

15 Nisan 2016

Uluslararası standartlarda eğitim veren vakıf meslek yüksekokullarıyla, Türkiye’nin rekabet gücü artıyor.

Teori ve pratik üniversite-sanayi işbirliğinde buluşuyor

15 Nisan 2016

İş dünyası tarafından kurulan vakıf üniversiteleri, akademik ve pratik eğitimi birlikte veriyor.

Doğru mimari eğitim performansını artıyor

15 Nisan 2016

Ders vermenin çok daha ötesinde bir yapıya sahip olan eğitim kurumları, doğru mimari tasarımlarla öğrencinin performansını artıyor ve öğretimde daha yaratıcı bir potansiyel yakalıyor.

Özel okula giden öğrenci sayısı yüzde 47 arttı

15 Nisan 2016

Özel okula giden toplam öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 47 arttı. Bu artışla özel okula giden mevcut öğrenci sayısı 1 milyon 150 bin oldu.

Vakıf yükseköğretim kurumlarına yeni yönetmelik

25 Ocak 2016

Üniversitelerin gündemi de en az ülke gündemi kadar hareketli.

Vakıf üniversitelerinde yeni yönetmelik dönemi

25 Ocak 2016

Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni Yönetmelik ile YÖK’e faaliyet kısıtlama ve durdurma yetkisi verildi.

Üniversitelerin Think-tank’leri

25 Ocak 2016

Üniversitelerin araştırma merkezlerinin pek çoğu birer Think-tank gibi çalışıyor. Ekonomik, sosyal ve siyasal konularda araştırmalar yapan kuruluşlar ülke ve dünya meselelerine önemli bakış açıları kazandırıyor.