Vakıf üniversiteleri akademisyen yetiştiriyor

14 Temmuz 2014

Akademik personel eksikliğini yükseköğretimin önemli sorunlarından biri olarak gören vakıf üniversiteleri, enstitülerdeki doktora öğrencilerinin eğitimine büyük önem veriyor. Bu kurumlarda altı binin üzerinde doktora öğrencisi eğitim görüyor.

Vakıf üniversitelerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Açılan yeni fakülteler, enstitüler ile birlikte müthiş bir akademik savaş başlıyor. Üniversiteler, akademik çalışmaları ile alanında haklı bir ün yapmış öğretim üyelerini bünyelerine katmak istiyor. Geçtiğimiz dönemde özellikle devlet üniversitelerinden ayrılıp vakıf üniversitesine geçen akademisyenlerden dolayı, devlet üniversitelerinden sıkça tepkiler alıyordu bu genç kurumlar. Öyle ki, bu sebepten ötürü devlet üniversiteleri arasında akademik açıdan zayıflamamak için bulundukları şehirde vakıf üniversitesi olmaması gerektiğini savunanlar bile vardı.

Vakıf üniversitelerinin ilk geliştiği yıllarda yaşananlar böyleyken, artık durum çok farklı. Vakıf üniversiteleri akademisyen yetiştirme konusuna büyük önem veriyor, enstitülerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Fatih Üniversitesi, bu çalışmaları önemseyen üniversitelerin başında geliyor. Lisansüstü eğitimi önemli bir uğraşı alanı olarak gören üniversite akademik disiplinlere yönelik ve disiplinler arası doktora programları açıyor. Doktora öğrencilerinin çalışacakları altyapıyı oluşturma adına gerek ulusal gerekse uluslararası araştırma projeleri yazıyor. Üniversitenin ilk lisans mezunlarından olan öğrencilerden bazıları doçent unvanını alırken, ilk araştırma görevlileri de profesörlük seviyesine ulaşarak dekan, rektör yardımcısı kademesinden idari görevler almış durumda. Birçok mezunun ÖYP sınavlarında başarılı olması da, üniversiteyi bu alanda ön sıralara taşıyor.

Öğrenci sayısında Yeditepe ilk sırada

Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde şu anda doktora eğitimi alan öğrenci sayısı 6347. Bu listenin başında, doktora programlarındaki öğrenci sayısı 1054 olan Yeditepe Üniversitesi yer alıyor. Üniversitenin doktoralı mezunları, diğer vakıf ve devlet üniversitelerinde yardımcı doçent olarak göreve başlıyor. Ayrıca doktora sonrası araştırmacı olarak yurt dışına gidenler de var. Bu mezunlar dönünce Yeditepe’deki öğretim üyesi kadrolarına da geliyor.

Araştırma görevlilerini doktora yapmaları konusunda teşvik eden Beykent Üniversitesi, kendi bünyesinde yetişen doktor, araştırma görevlilerini, öğretim görevlisi olarak görevlendiriyor. Üniversite ayrıca bu teşviği maddi olarak da sürdürüyor. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları halinde yol paraları ve katılım ücretleri karşılanıyor; endeksli dergilerdeki yayınlarda ise yayın başına 6600 TL verilerek destek sağlanıyor.

Türk yükseköğretiminin temel sorununun akademik personel eksikliği olduğu gerçeğinin altını çizen İstanbul Aydın Üniversitesi yönetimi, akademisyen yetiştirmeye özel önem ve öncelik veriyor. Üniversite öncelikli olarak kendi bünyelerinde görev yapmakta olan genç araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin yüksek lisans ve doktora yapmalarını sağlıyor. 2004-2005 akademik yılında önlisans, 2006-2007 akademik yılında lisans eğitimine başlayan üniversitede bugüne kadar 56 öğretim elemanı yüksek lisans, 36 öğretim elemanı ise doktora yaptı. Bu öğretim elemanlarının 36’sı, üniversitenin çeşitli bölümlerine yardımcı doçent olarak atandı. Üniversitede şu anda doktora yapan öğrenci sayısı 219. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretim elemanlarına verilen iznin yanında, bu öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırma projelerine üniversite bugüne kadar 1 milyon 835 bin 950 lira ekonomik destek sağlamış.

Gündüz iş, akşam doktora dersi

Ekonomi, İletişim Bilimleri, İşletme, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Siyaset Bilimi doktora programlarını bünyesinde barındıran İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bugün gelinen noktada Sosyal Bilimler Enstitüsü, 50’yi aşkın lisansüstü programı ve uzmanlaşma alanı, 5 binden fazla mezunu ve 5 bini aşan öğrencisiyle Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında en büyük olma özelliğini taşıyor. Bu kadar çok tercih edilmesinde ders saatleri önemli rol oynuyor. İş hayatında olan öğrencilerin derse katılımı konusunda kolaylık sağlanıyor ve dersler genellikle akşam saatlerinde yapılıyor.

Fatih Üniversitesi’nde Türkçe ve İngilizce olmak üzere çok sayıda doktora programı var. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Ekonomi, Felsefe, İşletme, Karşılaştırmalı Edebiyat, Müzikoloji ve Folklor, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoteknoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo ve Nano Teknoloji Mühendisliği programları olan üniversitenin şu andaki doktora öğrencisi sayısı 436.

Doktora ve yüksek lisans programlarının koordinasyon ve öğrenci alımlarını ana bilim dalları ile koordineli bir şekilde yapan enstitü, bu konuda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından akademik olarak kaliteli öğrenci bulmaya çalışıyor ve özellikle yurt dışından uluslararası öğrenci gelişini önemsiyor.

Kişisel gelişime önem veriliyor

Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarını bünyesinde barındıran Beykent Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, İşletme Yönetimi, Sinema-TV, Sanat ve Tasarım; Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise, Mimarlık, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği var. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde normal eğitim akışının yanı sıra Taksim yerleşkesine alternatif olarak çeşitli kurumlarda verilen yerinde öğretim yüksek lisans grupları için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Taksim’deki mevcut yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerin entelektüel bilgilerini artırmak amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra Erasmus değişim programı, bilgilendirme ve kişisel gelişim seminerleri gibi ek faaliyetler düzenleniyor. Doktora programlarında ise temel amaç uluslararası bilim dünyasında kabul görebilecek nitelikte yayınlar üretmek ve ilgili alanda bilime katkıda bulunan akademisyenlerin yetişmesini sağlayacak projeler yürütmek…

Yeditepe; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 5 enstitüde, 60 yüksek lisans ve 30 doktora programı ile en geniş yelpazede yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir vakıf üniversitesi. Yüksek lisans /doktora programları uygulamalı bilimlerde doktora yapan öğrenciler, danışman öğretim üyeleri ile birlikte patent başvuruları yapıyor. Son 3 yıldaki 61 patent başvurusundan 10’u onaylanırken diğerlerinin incelemeleri de devam ediyor.

Aydın Üniversitesi de doktora programları alanında birçok seçenek sunuyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı; Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Güvenliği ve Beslenme Bilimi, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık doktora programlarının yanı sıra Sanatta Yeterlik Programları kapsamında Grafik Tasarım var. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde, tezli-tezsiz, İngilizce-Türkçe, örgün ve uzaktan eğitim yüksek lisans programları ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eğitim veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nin açtığı lisansüstü programlar Türkiye’de ve uluslararası alanda rağbet görüyor.

Lisansüstünde burs desteği

Üniversiteler açtıkları programlarla birlikte, bu eğitime yönelik çalışmalarda titiz davranıyor; yönlendirmeleri ve sağladıkları imkanlar ile akademik hayata yeni isimler kazandırmayı amaçlıyor. Fatih Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenime burs veriliyor. Lisansüstü öğrencilerin yüzde 48’i burslu. Lisans ortalaması 3.5’in üzerinde olan öğrenciler ücretsiz okuyor. Her türlü öğrenci başarısına (Not ortalaması, ALES, yabancı dil vb.) burs imkanı sağlanıyor. Ülkemizdeki akademisyen ihtiyacının karşılanması  ve eğitim seviyesinin ilerlemesi için güncel olan yüksek lisans ve doktora programlarının yanında temel bilimlere (Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, vb.) ait lisansüstü programlar bulunuyor. Üniversite ayrıca öğrencilerinin akademik gelişimine katkıda bulunmak için bazı çalışmalar yapıyor. Proje, makale, tez yazma teknikleri hakkında seminerler, akademik gelişim için yapılan özel seminerler, doktorada tezden makale yayınlama şartı ve yüksek lisansta tezden konferansta sunum yapma ya da makaleyi dergiye gönderme şartı bu çalışmalardan bazıları…

Lisans ve yüksek lisans bir arada

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim / online yüksek lisans programları hoca-öğrenci ilişkisinin biçimlerini yeniden tanımlıyor. Enstitünün Bursa’daki merkezi, eğitim çabasının kampüs mekanı ile sınırlanmadığının bir göstergesi. Enstitü bünyesinde yer alan doktora programları, her BİLGİ mensubu için bir gurur vesilesi olarak görülüyor ve yürütülmekte olan altı doktora programının üniversitenin kurumsallaşmasının tamamlandığına işaret ettiği belirtiliyor. Üniversite, her bir doktora programı için, kendi içinde alanında uzmanlaşmış, farklı disiplinlerden gelen akademik kadro ile öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünce becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesinde özgür bir çalışma ortamı sunuyor. Öğrenciler bu süreçte, nitelikli ve seçkin öğretim üyeleri ile tanışma fırsatı buluyor. Lisansüstü düzeyde disiplinler arası perspektifin önemi vurgulayan BİLGİ’de doktora mezunlarının bazıları üniversitenin farklı fakültelerinde öğretim üyesi olarak akademik kariyerlerine devam ediyor.

Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü aynı zamanda lisansüstü eğitim ile lisans eğitimi arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. İlk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan 4+1 BİLGİ sistemi ile öğrencilere lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlama olanağı sunuluyor. Öğrencilere lisans eğitimleri sırasında ilgilendikleri yüksek lisans programları ile tanıştıran 4+1 BİLGİ sitemi, öğrencilerin yüksek lisans derslerini önceden görmesi ve alışmasına yardımcı oluyor. Bu sistem sayesinde BİLGİ lisans mezunları, üniversitelerindeki tezsiz yüksek lisans programlarını daha hızlı tamamlama şansına sahip oluyor. Böylelikle, üniversitenin lisans ve lisansüstü düzeylerinde ürettiği verimin hem artması hem de bütünleşmiş olması hedefleniyor.

Doktora öğrencilerine özel sempozyum

Doktora programlarına, lisan eğitimlerini üniversitede tamamlamış mezunların yanı sıra, farklı üniversitelerden, mesleki kariyer sahibi kişilerden de başvuru geliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi enstitülerinde 39 farklı programla yüksek lisans, 9 farklı programda doktora, bir programda da sanatta yeterlik eğitimi veriliyor. Bu programlara, üniversitenin lisans mezunlarının yanında, kamu-özel sektörde iş deneyimi bulunan kişiler de başvuruyor. Lisansüstü öğrencilerin kampüsün tüm imkanlarından yararlanabildiği üniversitede, özellikle çalışan öğrenciler düşünülerek eğitim programları gece ve hafta sonlarında yürütülüyor. Uzman akademik kadro ve yurt dışı olanaklarının lisansüstü programlarını daha cazip hale getirdiği İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 2013-2014 akademik yılında, özellikle doktora öğrencilerinin araştırmalarını akademik ortamlarda sunmalarına fırsat veren, Genç Bilim Adamları Sempozyumu gerçekleştirildi. Bu sempozyumda sunulan tebliğler kitap olarak da yayınlandı.

Beykent Üniversitesi’nin doktora programına katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde geniş bir ölçekte niteliklere sahip oldukları görülüyor. Aralarında Beykent mezunu öğrencilerin bulunduğu doktora programında, başka okullardan mezun olarak başvuran öğrenciler de eğitime katılıyor. Üniversitenin temel amacı, doktora yapılan alandaki bilim felsefesinin öğrenciler tarafından anlaşılması ve bunları iş hayatındaki pratik uygulamalar ile literatüre bir çıktı olarak kazandırılması. Bu nedenle Beykent Üniversitesi, doktora programına kayıt olan öğrencilerin hangi okul çıkışlı olduklarından ziyade ne kadar istekli ve bilime önem veren bir kişiliğe sahip olduklarını önemsiyor.

Yurt dışından öğrenci geliyor

Fatih Üniversitesi’nin doktora programında da, üniversitenin kendi öğrencilerinin yanı sıra farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin oranı oldukça yüksek. Doktora öğrencilerinin çoğunluğu farklı üniversitelerden geliyor. Lisansüstü mezunların gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak hizmet verdikleri üniversitede ayrıca kadrosu Anadolu’daki devlet üniversitelerinde olan ancak yüksek lisans ve doktorasını Fatih Üniversitesi’nde yapan birçok öğrenci bulunuyor.

Yeditepe Üniversitesi’ndeki doktora öğrenci profiline bakıldığında da, üniversitenin kendi öğrencilerinin ve farklı üniversitelerden gelenlerin yanı sıra yurt dışından gelen öğrenciler olduğu görülüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki doktora programlarına katılanların çoğunluğu farklı üniversitelerden. Üniversite yönetimi bunu, BİLGİ’nin eğitim kalitesinin, alanında uzman öğretim üyelerinin, farklı disiplin ve bakış açılarının benimsendiği bir yer olduğunun en büyük kanıtı olarak görüyor.

 

Prof. Dr. M. Emin Karahan

Beykent Üniversitesi Rektörü

Teşvik ediyor, maddi destek sağlıyoruz

Beykent Üniversitesi olarak araştırma görevlilerini doktora yapmaları konusunda teşvik ediyoruz, kendi bünyemizde yetişen doktor, araştırma görevlilerini öğretim görevlisi olarak görevlendiriyoruz. Ayrıca, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmalarını halinde yol paralarını ve katılım ücretlerini karşılıyoruz. Endeksli dergilerdeki yayınlarını yayın başına 6600 TL vererek de destekliyoruz.

 

Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan

Fatih Üniversitesi Rektörü

İlk lisans mezunlarımız doçent oldu

Lisansüstü eğitim, önemli bir uğraşı alanımızdır. Akademik disiplinlere yönelik ve disiplinler arası doktora programları açıyoruz. Doktora öğrencilerinin çalışacakları altyapıyı oluşturma adına gerek ulusal gerekse uluslararası araştırma projeleri yazıyoruz. Şu an itibari ile ilk lisans mezunlarımızdan olan öğrencilerimizden bazıları doçent unvanını alırken ilk araştırma görevlilerimiz ise profesörlük seviyesine kadar ulaşıp dekan veya rektör yardımcısı seviyesinde idari görevler de aldı.

 

Prof. Dr. Yadigar İzmirli

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

Yükseköğretimin temel sorunu akademik personel eksikliği

Türk yükseköğretiminin temel sorununun akademik personel eksikliği olduğu gerçeğinin farkında olan üniversitemiz, akademisyen yetiştirmeye özel önem ve öncelik vermektedir.

Öncelikli olarak üniversitemizde görev yapmakta olan genç araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin yüksek lisans ve doktora yapmalarını sağlamaktayız. 2004-2005 Akademik yılında önlisans ve 2006-2007 Akademik yılında lisans eğitimine başlayan üniversitemiz bugüne kadar, 56 öğretim elemanına yüksek lisans, 36 öğretim elemanına doktora yaptırmıştır. Bu öğretim elemanlarının 36’sı üniversitemizin çeşitli bölümlerine yardımcı doçent olarak atanmıştır. Halen üniversitemiz Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’nde 219 doktora ve 2605 yüksek lisans olmak üzere toplam 2824 öğrenciye yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı gelecekte, üniversitemizde ve diğer üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapacaklardır.

 

Prof. Dr. M. Remzi Sanver

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

Lisansüstü eğitime yeni ufuklar açıyoruz

İstanbul Bilgi Üniversitesi 1996’da “Okul İçin Değil, Yaşam İçin Öğrenmeliyiz” şiarıyla yol çıktığından bu yana, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Üniversitesi’nin güçlü bir parçası oldu. Gerek daha akademik yönelimli programlar, gerekse güçlü MBA programları gibi daha iş hayatı yönelimli programları, sürekli olarak Türkiye yükseköğretiminin alışılmış sınırlarını genişletmekteler, lisansüstü eğitime yeni ufuklar açmaktalar. Öğrenci değişim programları ile yüksek lisans öğrencileri yurt dışını deneyimleme fırsatı bularak, kültürel gelişmelerini yüksek lisansta devam ettirme şansına sahip olmaktalar. Çift diplomalı Avrupa Etüdleri yüksek lisans programı sayesinde, öğrenciler hem BİLGİ’den hem de Viadrina Üniversitesi’nden diploma alabilmektedir. Bu program sayesinde öğrenciler hem Türk hem de Avrupa bakış açısı ile karşılaştırmalı ve eleştirel düşüncelerle değerlendirmelerini yapıyorlar.

 

Prof. Dr. Nurcan Baç

Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Tüm üniversiteler içinde ilk 20’deyiz

Üniversitemizde akademisyen yetiştirmeyi çok önemsiyoruz.  Yeditepe Üniversitesi’ndeki doktora programlarındaki öğrenci sayısı 1054. Bu sayı ile 179 üniversite içinde ilk 20 sıradayız. Doktoralı mezunlarımız diğer vakıf ve devlet üniversitelerinde yardımcı doçent olarak göreve başlıyor. Ayrıca yurt dışına doktora sonrası araştırmacı olarak gidenler de var. Bu mezunlar dönünce Yeditepe’de de öğretim üyesi kadrolarına geliyorlar.

 

Vakıf Üniversitelerinin Doktora Öğrencileri Sayısı

Yeditepe Üniversitesi 1054

İ.D. Bilkent Üniversitesi 545

Fatih Üniversitesi 436

Koç Üniversitesi 341

Sabancı Üniversitesi 263

Atılım Üniversitesi 258

İstanbul Bilgi Üniversitesi 257

Maltepe Üniversitesi 257

Bahçeşehir Üniversitesi 252

İstanbul Ticaret Üniversitesi 242

Diğer vakıf üniversiteleri 2442

TOPLAM 6347

 

 

 

Yorum yap