Ortaöğretim için inovatif yöntemler

25 Ocak 2016

Günümüzde pek çok ortaöğretim kurumu, öğrencilerini sınav baskısından kurtaran yaklaşımlarla eğitim veriyor. Eğitimde kullanılan yaratıcı ve inovatif teknikler bir yandan sınav stresini yönetiyor ve daha donanımlı nesillerin yetişmesini sağlıyor.

Tüm dünyanın üzerine kafa yorduğu inovasyon ve yaratıcılık kavramları, eğitim kurumlarının da en önemli gündemleri arasında yer alıyor. Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan Eğitim ve Yaratıcılık raporunda da eğitimi tek düzelikten kurtarmanın yolunun yaratıcılıktan geçtiğini belirtiyor. Rapora göre; ezber ve tekrara dayanan öğrenme yöntemleri öğrencileri pasifize ediyor ve bir kısır döngü içine sokuyor. Bireysel olarak kişilere ve gruplara hatta ulusal düzeyde topluma, imgelem güçlerini kullanarak, bilimin değişme hızına paralel bir biçimde aksiyon alınması gerekiyor. Yaratıcı sorun çözme tekniklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir biçimde uygulanmasıyla önemli aşamalar kaydedileceğinin altı çiziliyor.

Belirlediği bireyleri uzun bir süre boyunca izleyen bir araştırmaya göre kişilerin kendilerini yaratıcı olarak nitelendirmeleri ikinci sınıftan sonra belirgin bir şekilde azalıyor. İkinci sınıftaki çocukların yüzde 95′i kendilerini yaratıcı bulurken, lise son sınıf öğrencilerinin sadece yüzde beşi yaratıcı olduğunu düşünüyor. Uzmanlar bu sonucun en önemli sebebinin eğitim sistemindeki tek düzelik olduğunu belirtiyor.

Eğitim hayatını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor

Alternatif eğitim teknikleriyle çalışmalarını yürüten özel liselerden biri 4×5 inovatif eğitim sistemini kullanan ERA Kolejleri. 4×5 inovatif eğitim sistemi öğrencilerin eğitim öğretim hayatına bütüncül bir yaklaşımla bakıyor. Öğrencinin akademik gelişiminin gerçekleşebilmesi için fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişiminin de dikkatle ele alınması ve kontrol altında tutulmasını için gereken çalışmaları yürütüyor ve tüm bu gelişim süreçlerini iyi bir şekilde tamamlamış olan öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan başarıyla çıkmalarının tesadüf olmayacağını belirtiyor. ERA Kolejleri eğitim sistemini oluşturuken öğrencilerinin kazandıkları bilgi ve becerilerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyor ve bu bilgilerle öğrencilerin kendi yaşamlarına yön çizebilmesini hedefliyor.

ERA Koleji, sınav eksenli eğitim tarzından çıkmak için, öğrencilerin mümkün olduğunca ilgi ve yetenekleri ölçüsünde farklı alanlara da yönelmelerini sağlıyor. Eğitim anlayışı içinde bulunan inovasyon kültürünü eğitimin her basamağında kullanarak; teknoloji ve tasarım atölyeleri, yazılım ve kodlama dersleri verilen teknoloji laboratuarları, zeka oyunları dersleri ve öğrencilerin tüm yaratıcılıklarını kullanarak türlü türlü eserler verdikleri görsel sanatlar atölyeleri düzenliyor. Böylece, öğrenciler okul hayatının sadece sınavlara hazırlıktan ibaret olmadığının farkına varıyor ve bu bilinçle yetişiyor.

TEOG ve YGS gibi sınavların, uzun vadeli bir maraton olarak kabul eden ERA Kolejleri, sınav hazırlığının son seneye bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor.  Sınav hazırlığını gerek sene içinde yapmış olduğu kazanım sınavlarıyla gerekse farklı çalışmalarla destekleyerek öğrencilerin üstündeki sınav baskısını azaltıyor. Öğrencilere, inovatif eğitim sistemi içerisinde bulunan 5′li gelişim sistemiyle yaklaşarak öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre birçok sportif, sanatsal, sosyal projelerle öğrencilere yeni ufuklar açan çalışmalar yapıyor.

ERA Kolejleri, öğrencileri için kendi fikirlerini sunabilecekleri, kendi eserlerini sergileyecekleri platformlar oluşturmayı sistem haline getiriyor. Böylelikle öğrencilerin “Bu hayatta ben de varım!” diyebilmelerine katkı sunuyor.

Farklı tekniklerle öğrencilerin ilgi ve merak düzeyini artırıyor

Merkezi sınavların okulda uygulanan yazılı sınavlardan farklı olmadığı bilincini öğrencilerine kazandıran Elit Cambridge Okulları, merkezi sınav içeriğini en eksiksiz şekilde öğrencilerine aktarmaya çalışıyor. Bu sürecin öğrencilerde yaratacağı kaygıyı en aza indirmek için, bilgi eksiklerinin minimum indirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Öğrencilerin başarıyı yakalayabilmeleri için öncelikle mevcut durumları analiz ediliyor ve hazır bulunuşluk düzeylerini belirleniyor. Bu bağlamda öğrenciye özel çalışmalar planlanıyor. Sınav bilincini oluşturmak için 5. sınıftan itibaren, okuduğunu anlama ve yorumlama, etkili ders çalışma, test çözme teknikleri ve kaygı durumları ile baş edebilme becerileri kazandırılıyor.

Bireylerde araştırmacılığı ve yaratıcılığı artırmanın ilk ve önemli koşulunu, üzerinde durulan konunun bir ihtiyaca dönüşmesi olarak gören Elit Cambridge Okulları, bu etkililiği motivasyon olarak ifade ediyor. Bu kapsamda konuların öğrencilerde merak ve ilgi uyandırması, o konu üzerinde araştırma yapması ve yine üzerinde düşünmesi sağlanıyor. Her bir ders içeriği için farklı teknik ve uygulamalarla öğrencilerin ilgi ve merak düzeyi artırılıyor.

Eğitim etkinliğinin merkezine alınan öğrenci, doğal bir süreç içerisinde araştırma yeteneğini ve yaratıcılığını güçlendiriyor. Öğrencilerin daha aktif ve eğitim faaliyetini yönlendirici olarak görev alması aynı zamanda onu sosyal beceriler alanında da güçlü kılıyor.

Öğrencinin önce kendisine, ardından bu süreçte onu sınava hazırlayan öğretmenlerine ve kurumuna güvenmesini çok önemseyen Elit Cambridge Okulları, sözel derslerde kitap okuma, yorumlama becerisini artırmak için çalışmalar yapıyor. Sayısal derslerdeyse, öğrencilerin sorunun cevabı yerine ‘ben bu soruyu nasıl çözebilirim, hangi bilgilerimi kullanabilirim’ tarzında bir perspektiften bakması sağlanıyor. Bu doğrultuda her öğrenci kendi bilgi analizini yapabiliyor ve cevabını bulamadığı durumlarda öğretmenlerinden yardım alabiliyor.

Teknolojik gelişmelerini yakından takip ediyor

Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen Okyanus Koleji, gerçekçi ve bilimsel bilgilere dayanan, teknolojik gelişmeleri takip eden, objektif değerlendirme kriterlerine göre hareket edebilen bir eğitim anlayışına sahip. Öğrencilerine öğrenmeyi öğretmek anlayışıyla, sınav stresini yönetiyor ve bu düşünceyi inovatif uygulamalarla destekliyor.

Öğrencilerine geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Okyanus Koleji; öğrencilerinin bilim, spor ve sanat anlayışı ile bütünsel bir yaklaşım içinde olmalarını sağlıyor. Sınav kaygısını azaltmak için sınav müfredatıyla ilgili gerekli bilgileri öğrencilerine eksiz aktarmaya çalışıyor. Öğrencilerinin gelişimi için bütünsel bir yaklaşım belirleniyor ve ders dışı pek çok faaliyetle öğrenme süreci destekleniyor. Kişilik ve değer gelişiminde farklı imkânlar sunarak sürekli kişisel gelişim içinde olup takım ruhu ile dinamik bir yapı oluşturuluyor.

Sürekli gelişimi ilke edinen Okyanus Koleji, uluslararası çapta pek çok yarışmaya katılıyor. Amerika’da Oswego Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Genius Olimpiyatları’ndan dereceyle dönen Okyanus Kolejleri, bir birincilik iki de üçüncülük kazandı. Genius Olimpiyatları’na 69 ülkeden 1.171 proje başvurusu yapıldı ve 401 proje finale kaldı. Okyanus Koleji Sanat Kategorisinde dünya birincisi oldu.

Sınav başarısını araştırma ve sanatla artırıyor

Temel ilke ve hedefleri doğrultusunda sınav başarısına yönelik bir öğretim programıyla birlikte, araştırmacı, girişimci, üretici bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan Terakki Vakfı Okulları eğitim programı zenginliğiyle başvurulan referanslar arasında yer alıyor. Uygulanan müfredatla sınav başarısının yanı sıra; yaratıcı düşünen, seçenek oluşturan, etik, estetik, duyarlılığı gelişmiş bireyler yetiştiriyor.

Okulun günlük ders programı içinde öğrenciler akademik derslerin yanı sıra kendilerini sosyal yönden geliştirecek, sanat ve sporda güçlendirecek birçok alanda çalışmalar yapıyor. Dersler sona erince isteyen öğrenciler etüt çalışmalarıyla eksikliklerini tamamlayabiliyor ya da proje, tiyatro çalışmaları içinde yer alabiliyor.

Öğrencilerine derinlemesine araştırma fırsatı veriyor

İngilizce ağırlıklı ders programı uygulayan İstek Okulları, ikinci dil olarak Almanca eğitimi de veriyor. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerden öğretmenlerin katılımıyla bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmaları yapılıyor ve her bir dersle ilgili ayrıntılı öğrenim hedefleri, bu hedefe ulaşabilmek için kullanılması gereken metodlar ve eğitim yaklaşımları belirleniyor.

Eğitimini müfredat dışı faaliyetlerle de tamamlayan İstek Okulları, daha ileri bir düzeyde yeterlilik kazanmayı eden öğrencileri destekliyor ve gerekli fırsatları sağlıyor. “Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır” ilkesi benimseniyor ve okullarda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerini sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içeriyor.

Amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak bir sistemle ilerliyor. Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesini hedefliyor ve perspektifini buna göre şekillendiriyor.

Uygulayarak öğrenme metodunu benimseyen İstek Okulları, öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama içerisinde gelişmesini sağlıyor. Destekleyici öğrenme ortamı kuruyor ve böyle öğrencilerin kendini güven içinde hissedeceği bir ortam inşa ediliyor. Bu ortam sınav stresini azaltırken, özgüven duygusunu da geliştiriyor.

5N1K dijital eğitim programıyla başarısını artırıyor

Dünya genelinde önemli bir eğitim modeli olarak kabul gören Montessori metodunu Türkiye’ye getiren BİL Okulları, 21. Yüzyılın temel becerileriyle donatılmış bir ortam sunuyor. Dünya dilleriyle kendini ifade edebilen, teknolojiyi günlük yaşam biçimine dönüştürmüş, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş ve disiplinler üstü bir bakış açısıyla ilerlemeyi ilke edinen BİL Okulları, 5N1K olarak adlandırdığı dijital bir eğitim platformunu öğrencilerinin kullanımına sunuyor. Öğrencilerine daha sürdürülebilir ve yaratıcı bir eğitim vermek için Dünya İnovasyon Okulu’nu Türkiye’ye getiriyor.

BİL Okulları, 12. sınıf öğrencilerine, ön seçimde bulundukları mesleklerin lisedeki öğretim yılı içerisinde okudukları alan derslerine ilişkin olarak planlı ve programlı şekilde “Tadımlık Üniversite” projesi kapsamında üniversitelerde öğretim görevlileri eşliğinde bölüm dersleri deneyimi sunuyor. Böylece öğrenciler, tercih etmek istedikleri bölümle ilgili gerçek bir deneyim yaşıyor ve tercihini bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

t-MBA ile global vizyonu yakalıyor

Kurulduğu günden beri globalleşen dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştirmek için uluslararası vizyon oluşturan Doğa Koleji, bu vizyon doğrultusunda dünya standartlarında eğitim veriyor. Tüm dünyanın takip ettiği eğitim modellerini üzerinde çalışıyor, uluslararası projeler gerçekleştiriyor, yönetici, eğitimci ve öğrencilerin yurtdışına açılmasını destekliyor.

Merkezi sınav başarısını artırmak için global bir vizyonla hareket eden Doğa Koleji,

uluslararası işbirlikleri yürütme stratejisi ve proje bazlı eğitim yaklaşımının sonucu olarak Türkiye’nin en çok AB Projesi gerçekleştiren okullarından biri olma özelliğini taşıyor. 5 projesi AB Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından fonlanıyor.

Eğitimde yaratıcılığı teşvik etmek ve sınav odaklı öğrenmenin önüne geçmek için şu vizyonla hareket ediyor: “Ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan, yalnızca testlerde değil, okullar arası kültür, sanat, spor, bilim gibi her dalla ilgili çalışmalarda başarılı olan, birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, uluslararası bir vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek seviyede yabancı dil bilgisi olan, geleceğin aydınlık liderleri olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.”

Bireylerin yeteneklerini keşfetmesi ve isteklerine yön verebilmesi için hayata geçirilen t-MBA (teenager MBA) ile öğrenciler üniversite hayatına hazırlanıyor.  t-MBA (teenager MBA); akademik programı, Öğrenci Meclisleri, t-MBA dersleri, mesleki gözlem ve proje yarışmaları ile tüm dünyada kabul görüyor.

Öğrencilerini rekabette öne taşımayı hedefliyor

t-MBA kapsamında; İşletme Yüksek Lisans Programı lise öğrencilerinin düzeyine uyarlanıyor. t-MBA, rekabetin son derece yoğun yaşandığı günümüzde Doğa Okulları öğrencilerine, standart müfredat dışında farklı yetkinlik ve beceriler kazandırarak, onları bu rekabette bir adım öne taşımayı amaçlıyor. Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip olan t-MBA’den mezun olan öğrenciler, ulusal lise diplomasına ek olarak Dünya Akreditasyon Merkezi Edexcel’in onayladığı t-MBA Diplomasına da sahip oluyor.

t-MBA; öğrencilerin uluslararası alanda kendini ifade edebilmesini, matematiksel, bilimsel ve teknolojik ve dijital yeterlik sağlayabilmesi, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve medeni beceriler, girişimcilik ve insiyatif kullanma, kültürel farkındalık ve anlatım özelliklerine sahip olmasını amaçlıyor.

Bünyesinde pek çok inovasyon kulübü bulunduran Doğa Okulları, dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show’da Türkiye’yi temsil etti. Ayrıca ‘BETT Show’daki Tek İnovatif Okul’ ödülünü almaya hak kazandı.

 

Yorum yap