Teori ve pratik üniversite-sanayi işbirliğinde buluşuyor

15 Nisan 2016

İş dünyası tarafından kurulan vakıf üniversiteleri, akademik ve pratik eğitimi birlikte veriyor. Bir yandan derslerini takip eden öğrenciler, diğer bir yandan şirketlerde pratik yapma şansını elde ediyor.

İş dünyası ve iş örgütleri tarafından kurulan üniversiteler, üniversite-sanayi işbirliğini odak noktası olarak görüyor. Öğrenciler henüz üniversitedeyken çeşitli süreçlerden geçiyor ve üniversitedeyken iş hayatını tanıma şansı yakalıyor. İş hayatından isimlerin ders verdiği bu üniversiteler, akademik bilgisini şekillendirebilen daha donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.  

300’ü aşkın akademisyeni bünyesinde bulunduran İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kuruldu. 132 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen odalarından İstanbul Ticaret Odası, öğrencilerinin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynuyor. İş hayatının network imkânlarıyla ve akademik yönlü tecrübenin buluştuğu eğitim ortamlarında standartları yüksek bir ortam sunuyor.

2001 yılında İzmir Ticaret Odası tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi. Haziran 2015 itibari ile 28 ülkede 156 üniversite ile ERASMUS anlaşması, 31 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunuyor. Özellikle Ege Bölgesi’ndeki kalkınmayı destekleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi, sanayi ile önemli protokollere imza atıyor. TÜSİAD’tan iki kez “Girişimcilik” ödülü alan üniversite, girişimciliği bir felsefe haline getiriyor.

İş örgütlerinin kurduğu önemli üniversiteler arasında yer alan TOBB ETÜ’nün öğrencileri, lisans öğrenimini 4 yılda, yaklaşık 1 yıllık iş deneyimiyle tamamlıyor. Mezun olana kadar toplamda 3 iş yerinde kazanılan bu deneyime “Ortak Eğitim” adı veriliyor. Sistem, özellikle “Ortak Eğitim için tasarlandığı için yılda 3 dönem eğitim veriliyor.

Başaralı iş fikirlerine sponsor oluyor

Birçok girişimci iş fikirlerini üniversitedeyken hayata geçirmeye fırsat tanıyan TOBB ETÜ, icatları destekliyor. Tüm bölümlerinde bütün öğrencilere Liderlik ve Girişimcilik dersi veriliyor. Bu ders kapsamında her öğrenci bir şirket kuruyor; bu dersteki en başarılı iş fikrine TOBB 50.000′ye kadar destek sağlıyor.

İş dünyası ile bire bir ilişkiler kuran önemli üniversitelerden biri de KTO Karatay Üniversitesi. Geçmişi 1251 yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay Medresesi’nin günümüzdeki ruhunu oluşturuyor. Geçmişten geleceğe taşınan Karatay Medresesi ruhu ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile işbirliği yapan bir üniversite olarak hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

Konya Ticaret Odası tarafından kurulan KTO Karatay Üniversitesi, sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim veriyor. Öğrenim süresi boyunca stajlarını tamamlayan öğrencilerin, sektörde aranılan özelliklere sahip bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaları sağlanıyor. Üniversite, iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, işte aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Sektör Danışmanlığı projesi ile de akademik danışman öncülüğünde, öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedefleniyor. Bununla birlikte KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi, ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli, kolay iş bulan mezunlar yetiştirmek ve daha sonra ulusal, uluslararası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmak.

İdeal Eğitim Dergisi’ne değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, “Misyonumuz, liderlik vasfına sahip, yenilikçi, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştiren ve küresel yaklaşımı hedef almış, bilimsel alanda öncülük eden bir üniversite olmaktır” dedi.

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM)’ne dikkat çeken Öztürk, bu merkezin KOBİ’lerin, kendini geliştirmek isteyen çalışanların ve istihdam edilmeyi bekleyen gençlerin daima hizmetinde olduğunu söyledi.

İngiltere’den Malezya’ya uluslararası eğitim

Öğrencilerinin ağırlıklı olarak kendi alanlarındaki özel şirket veya kamu kuruluşlarında uygulama yapmalarına önem veren KTO Karatay Üniversitesi, mühendislik alanında sanayi kollarındaki şirketlerle ortak hareket edilerek öğrencilerin pratik bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlıyor. Uluslararası alanda yapılan anlaşmalarla, öğrenciler ve öğretim elemanları, İngiltere’den Malezya’ya, dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelere lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için gönderiliyor.

KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Ticaret Odası’nın üniversite-özel sektör işbirliğinde yeni bir modeli hayata geçirdiğini belirten Öztürk söyle konuştu: “Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘Sektör Danışmanlığı’ ile KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri eğitim hayatları boyunca sektörel birikim kazanacak. Sektör Danışmanlığı ile üniversite birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim görmekte olduğu alan ile ilişkili KTO üyesi bir sektör danışmanı belirleniyor. Proje ile sanayi ve ticaret dünyasına yön veren iş adamları sahip oldukları sektörel bilgiyi ve alanlarında uzun yıllar boyunca kazandıkları tecrübeyi, üniversite öğrencilerine aktarıyor. Danışmanın belirlendiği projeyle öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedefleniyor. KTO Karatay Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Ofisi tarafından yürütülen proje ile öğrenciler eğitim hayatları devam ederken, uygulama alanında da kendilerini geliştirme fırsatını yakalıyor. Sektör Danışmanlığı ‘İş arayan değil, işte aranan mezunlar yetiştirme’ ilkesini hayata geçirme amacıyla hazırlanan bir projedir. Birçok konuda öncü olan üniversitemiz, bir alanda daha ilki gerçekleştirdi. 20 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük odalarındanbiri olan KTO ile KTO Karatay Üniversitesi arasındaki bu ortaklaşa çalışma, üniversite-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneği olmaya aday. Öğrencilerimizin geniş bir vizyona sahip olmaları, yeni imkânlar yakalamaları, teori ile uygulamayı bir arada görebilmeleri adına çok önemli bir fırsat oluşturuyor. Firmalarımız açısından da değerlendirdiğimizde, ihtiyaç duydukları nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik bir program olan projenin özel sektör üniversite işbirliğine yönelik çözüm üretici bir model olması dolayısıyla oda üyesi firmalarımızın da KTO Karatay Üniversitesi’nden azami ölçüde istifade etmelerini sağlamış olacağız. Üniversite öğrencilerimiz kendilerini üretim tesislerinde geliştirecek ve ülkeye katma değer sağlayacaklar.”

“Sektör Danışmanlığı” ile tecrübe paylaşılıyor

Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘Sektör Danışmanlığı’ ile KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri eğitim hayatları boyunca sektörel birikim kazanıyor. Sektör Danışmanlığı ile üniversite birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim görmekte olduğu alan ile ilişkili KTO üyesi bir sektör danışmanı belirleniyor. Proje ile sanayi ve ticaret dünyasına yön veren iş adamları sahip oldukları sektörel bilgiyi ve alanlarında uzun yıllar boyunca kazandıkları tecrübeyi, üniversite öğrencilerine aktarıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi deneylerinden biri olan ALICE deneyine tam üye olan ilk Türk Üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN’deki veriler, KTO Karatay Üniversitesinde kurulan laboratuvarda izleniyor. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezindeki (CERN) Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi (ALICE) verileri, KTO Karatay Üniversitesinde analiz edilmek üzere depolanıyor. CERN ALICE deney grubuna oy birliğiyle kabul edilen KTO Karatay Üniversitesi ekibi, antimadde, HiggsBozonu, Kuark-Gluon Plazması ve Büyük Patlama, karanlık madde ve karanlık enerji konularının aydınlanması için çaba sarf ediyor.

Üniversitenin tarihe de önemli bir katkısı olduğunu vurgulayan Öztürk, “Yine Türkiye’de ilk kez öz kültürümüze ait olan ahiliği, ders olarak üniversitemizde okutuyoruz. Çeşitli üniversitelerden birçok akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Türkiye’de ilk kez bir üniversitede ders olarak okutulan ‘Ahilik ve Meslek Ahlakı’ kitabı KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayınlandı. Ahilik ve Meslek Ahlakı çalıştayı sonrasında oluşturulan, birçok akademisyenin katkıları ile yayımlanan kitap Meslek ve Ahlak, Ahiliğin Tarihsel Gelişimi, Ahilik ve İktisadi Düzen, Ahilik ve Eğitim, Ahiliğin Toplumsal ve Siyasal Yansımaları konularını içeriyor.13. yüzyılda sahip olduğu Türk İslam kültürü ile dünyanın gözdesi olan Konya’yı yeniden merkez bir şehir haline getirecek çalışmaların temeli, Karatay Medresesi kültürünü vizyon edinen KTO Karatay Üniversitesi ile atılmıştır. Karatay Medresesi’nin işletiminin üniversitemize devir işlemleri tamamlandığında ise kuruluş tarihimiz 1251 olarak alınacak, bununla beraber üniversitemiz dünyanın en eski üniversiteleri arasına yerini alacaktır” diyor.

Yorum yap